top of page
Våra tjänster
pilupp

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för de insatser som förenklar vardagen för att tryggt kunna fortsätta bo kvar hemma. Insatserna delas oftast in i antingen service- eller omvårdnadsinsatser. Några exempel på serviceinsatser är inköp, städning eller tvättstuga till skillnad från omvårdnadsinsatser som är mer personliga.

Såhär blir du kund hos oss

Kontakta kommunens kontaktcenter för att komma i kontakt med en biståndsbedömare

1.

Berätta för biståndsbedömaren vad du behöver hjälp med eller om du vill byta till oss. 

2.

Kontakta oss. Vi sköter resten och bokar ett personligt möte med dig!

3.

Kundval LOV - Valfrihets för patienter & brukare

VAD INNEBÄR DET FÖR OSS?

Vi som utförare ska uppfylla särskilda kriterier inom bland annat kvalitet, utbildningsnivå, erfarenhet och gällande samarbetet mellan utförare och myndighet i fråga om lagstiftning och tillgänglighet.

Läs mer om LOV :
Hos Sveriges kommuner och landsting 
Lagtexten finns i sin helhet på Riksdagens webbplats

Enligt valfrihetslagen (LOV) har du som kund rätt till att välja eller byta din utförare av tjänster.

Ramen för vad som ska utföras samt tiden bestäms av din biståndsbedömare, dock hur och när tjänsterna ska utföras bestäms av dig. Vi står för att tjänsterna ska trygga din tillvaro och vara av god kvalité.

Ramen för vad som ska utföras samt tiden bestäms av din biståndsbedömare, dock hur och när tjänsterna ska utföras bestäms av dig. Vi står för att tjänsterna ska trygga din tillvaro och vara av god kvalité.

Bli kund hos oss

bottom of page