top of page
Om oss

Om Vesta

om-vesta.png

Vesta var gudinnan av eld, hjärta, hem och familj i den romerska mytologin (motsvarigheten till Hestia i den grekiska mytologin). Hon var beskyddare av värme och kärleken i hemmet och såg till att det aldrig slocknar.

 

Under antiken, var elden helig. Vi kan jämföra dåtidens eld med funktionen som elektricitet fyller i nutid. Man lagade mat på elden, höll husen och sig själva varma med den, fick ljus av den på kvällar eller mörka vintrar och använde den för rensning etc.

 

Detta visar den viktiga rollen och höga status som Vesta hade bland dem andra gudarna, dock nämns och syns hon sällan i sagorna som handlar om de andra gudarna. Detta för att Vesta var väldigt mån om att fokusera på sina plikter. Hon blandade sig sällan i de gudomliga intriger därav syns hon inte lika ofta i antikens berättelser.

 

Detta var lite kort om varför vi heter Vesta! Du kan hitta de samtliga elementen ovan i vår logotyp: gudinnan, eld, hjärta och hemmet som symboliserar arbetet som vi utför.

bottom of page