top of page
  • Vesta Care

Kurs i hjärt- och lungräddning

Uppdaterat: 29 dec. 2021

Kunskapen kring hjärt- och lungräddning skall uppdateras vart tredje år. Nu har åtta medarbetare gått på utbildning och uppdaterat sina kunskaper i HLR (hjärt- och lungräddning).


Läs mer om hjärt- och lungräddning hos 1177 vårdguiden:


https://www.1177.se/Stockholm/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/hjart-lungraddning-hlr/

Comentários


bottom of page